ලොකු සිමෙන්ති පෝච්චියක් හදමු

තහඩු වලින් මේ වගේ රවුමක් හදා ගන්න. මේකට පාවිච්චි කලේ 18″ තහඩුවෙන් අඩි 5 ක්. දෙතුන් පොළකින් හිල් කරලා බයින්ඩිං කම්බි වලින් බැඳගන්න.

මැදට වැලි පුරවලා රවුම හරියට අතින් හදාගන්න.

තව තහඩුවක් අරගෙන මේ විදිහට එළියෙන් තියලා කම්බි වලින් බැඳ ගන්න. පරතරය සමානව තබා ගැනීමට තහඩු දෙක අතරට රිජිෆෝම් හරි ලී කෑලි ටිකක් තැනින් තැනින් දාන්න.

සිමෙන්ති වැලි 1:3 ක් අනාගන්න. මේකට වැලි තාච්චි 3ක් විතර ගියා.

ලීයකින් ඇන ඇන තහඩු අතරට බදාම කවන්න
දවසක් විතර ගියාට පස්සේ වැලි අයින් කරලා තහඩු ගලවන්න පුළුවන්.
අඩියට බදාම දාලා වතුර බහින්න හිල් දෙක තුනකුත් තියන්න.
දවස් කීපයක් යනකම් සිමෙන්ති හයි වෙන්න වතුරෙන් තෙමන්න.

 

 

1116total visits,4visits today

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *